Het bevatten van een betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van de bedrijfsadministratie vormt de fundering van uw organisatie.
De coördinatie inzake de administratieve processen zal de belangrijkste kerntaak zijn.
Door een betrouwbare administratie weet u (als verantwoordelijke) de financiële positie van het bedrijf waardoor het eenvoudiger is om de juiste beslissingen te nemen.

Ik zal u ondersteunen om de financiële positie van het bedrijf inzichtelijk te maken zodat u zich kan blijven focussen op de core business!
Na het inventariseren van de huidige administratie zal er middels het maatwerk concept een financieel plan worden opgesteld.

De diensten van Mario Steenbakkers.nl bestaan onder meer uit:

  • Inrichten en muteren financiële administratie
  • Implementeren van administratieve en financiële verandertrajecten
  • Aansturen en optimaal laten functioneren van de financiële afdeling
  • Bijdragen aan de beheersbaarheid van het werkkapitaal en de risico’s van contracten
  • Coördineren en optimaliseren van de planning- en controlcyclus
  • Adviseren en ondersteunen van directie en management
  • Het opstellen van een pre-audit dossier ten behoeve van uw accountantscontrole

 

Bekijk mijn profiel of neem direct contact op voor een kennismakingsgesprek.